Hem » Hem »
Amatörteaterförening i Örebro 019–611 18 03 info@nyateatern.se www.nyateatern.se

Startsidan

Om Nya Teatern

Styrelse / Förtroendeuppdrag

Styrelse / Förtroendeuppdrag

Styrelsen består av 7 personer varav 2 suppleanter.

Daniel Sverker - Ordförande
Jens Remfeldt- Ledamot
Frida Sollén - Ledamot
Roger Johansson - Ledamot
Tuija Källman - Ledamot
Emma Åkerlind - Ledamot
Rod Cansby - suppleant
Clara Pontén Jakobsson - Suppleant
NTs styrelse har ett verksamhetsansvar för en av Örebros största kulturföreningar. Detta innebär många möten, också på kommun-, region- och riksnivå, beslut rörande personal/anställningar och inte minst ett ekonomiskt ansvar med ett betydande kulturföreningsbidrag från Örebro kommun att förvalta.

Revisorernas uppdrag från medlemmarna är att granska de handlingar som styrelsen redovisar i samband med årsmötet och intyga att dessa på ett riktigt sätt beskriver det som återges i protokoll och bokföring. NTs revisorer är Marie Karlsson och Mariola Axelsson. Revisor suppl. Johan Sobelius Föreningens valberedning består av Anette Jakobsson, Petter Kristiansson, Xerxes Åkerfeldt och Lena Backlund.
Startsidan
Kalendarium
Verksamhet
Kontakt
Om Nya Teatern
Personal
Lokaler
Uthyrning
Länkar
© Nya Teatern 2004-2018 Bra kulturmiljö